ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมฟังบรรยาย Online Webinar ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ศ.(พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ กรรมการมูลนิธิฯ นายวรรุฒิ กุลแก้ว กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิฯ รศ.ดร. หริส สูตะบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส ผอ. สวทช. และ ทพญ.สุปราณี ดาโลดม หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบบริการและคลินิกทันตกรรม ร่วมพิธีเปิด คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ศรท.9) ณ อาคารสำนักงานกลาง ส่วน Incubator Wing ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ต. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป โดยให้บริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง

ex_news1.jpg
ex_news2.jpg
ex_news3.jpg
ex_news4.jpg
แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

เปิดแล้ว !! ศรท.9 คลินิก สาขาคลองหลวง

พิธีเปิด คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ศรท.9) ณ อาคารสำนักงานกลาง

เปิดแล้ว !! ศรท.9 คลินิก สาขาคลองหลวง

พิธีเปิด คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ศรท.9) ณ อาคารสำนักงานกลาง

เปิดแล้ว !! ศรท.9 คลินิก สาขาคลองหลวง

พิธีเปิด คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ศรท.9) ณ อาคารสำนักงานกลาง