ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เปิดบ้านรับ น้องๆ จากโครงการ Zero to Hero Activity by Seek Activity

 
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดบ้านรับ น้องๆ จากโครงการ Zero to Hero Activity by Seek Activity เข้าเยี่ยมชม ศึกษา เรียนรู้ และทำกิจกรรม Workshop ณ คลินิกทันตกรรมมูลนิธิฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับด้านทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 29 ม.ค. 67

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ)

กิจกรรม - 28 ธ.ค. 66

รายงานประจำปี 2566 ของ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรูปแบบ E-book

กิจกรรม - 13 ม.ค. 67

๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗