ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้ามาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้ในช่องปาก

รวมทั้ง ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โดยมีนางสาวกมลชนก สกุลประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบัน DRI เป็นผู้มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ รศ.ดร.ทพญ.อรุณวรรณ หลำอุบล ภาควิชา : ศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในกิจกรรม Webinar ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา และบรรยายภาพรวมระบบการบริหารจัดการงานมูลนิธิฯ เรียนรู้ส่วนงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ พร้อมเดินเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของมูลนิธิฯ

#dif #dentalinnovationfoundation #มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 1 พ.ย. 65

ศรท.9 Study Club แหล่งรวมความรู้วิชาชีพด้านทันตกรรม สมัครฟรี !! วันนี้

กิจกรรม - 14 มี.ค. 67

📢 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกท่านรับชม Webinar ประจำปี 2566 ย้อนหลัง โดยสามารถสแกน QR CODE

กิจกรรม - 29 ก.พ. 67

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาและความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์