ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดหงส์รัตนารามวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

          เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2566) โดยเปิดให้บริการทางทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด ณ วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

          โดยให้บริการกับพระภิกษุสงฆ์ ครอบคลุมทั้งหมด 4 วัด ได้แก่ วัดหงษ์รัตนารามวรวิหาร วัดวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับการบริการทันตกรรมในครั้งนี้ด้วย รวมมีผู้รับบริการทั้งหมด 257 คน

 

 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 23 มี.ค. 67

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรม - 29 เม.ย. 67

คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้ง 2 สาขา หยุดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

กิจกรรม - 5 ก.ค. 66

เข้าร่วมประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “บริบทใหม่กับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนไทย : Oral Health in Upcoming Era”