ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ทพ.ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ คณะทำงานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ศรท. ๙)

ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอแสดงความยินดีกับ ทพ.ชัยฤกษ์ จุฑากิตติ
คณะทำงานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ (ศรท. ๙)
เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวาระครบรอบ ๔๐ ปี ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 27 พ.ย. 66

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

กิจกรรม - 7 ก.ย. 65

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรม - 22 ส.ค. 66

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี