ข่าวประชาสัมพันธ์

๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ วันครู

๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
วันครู
งานของครูเป็นงานพิเศษ ผิกแปลกกว่างานอื่น ๆ กล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่า ครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ ความร่ำรวย หรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ ผลที่ได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจ ซึ่งเป็นครูแท้ก้จะพึงพอใจและภูมิใจอยู่แล้ว
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ครูอาวุโส เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 17 ต.ค. 65

"โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567”

กิจกรรม - 10 ธ.ค. 66

๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันรัฐธรรมนูญ

กิจกรรม - 3 พ.ย. 66

ประกาศกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมเจลลี่โภชนาสู่ประชาชน ณ โถงชั้น 1 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมถ์ 🗓️ ประจำปี 2566