ข่าวประชาสัมพันธ์

๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ วันครู

๑๖ มกราคม ๒๕๖๗
วันครู
งานของครูเป็นงานพิเศษ ผิกแปลกกว่างานอื่น ๆ กล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่า ครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ ความร่ำรวย หรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ ผลที่ได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจ ซึ่งเป็นครูแท้ก้จะพึงพอใจและภูมิใจอยู่แล้ว
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ครูอาวุโส เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 29 เม.ย. 67

คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้ง 2 สาขา หยุดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

กิจกรรม - 13 มิ.ย. 67

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุดีสร้าง พฤฒิพลังเครือข่ายผู้สูงอายุ จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2567 กับกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

กิจกรรม - 5 พ.ค. 67

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ