ข่าวประชาสัมพันธ์

๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ วันอานันทมหิดล

๙ มิถุนายน ๒๕๖๗
วันอานันทมหิดล
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘)
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 13 พ.ค. 67

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วมประชุมประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก และแผนการดำเนินงานในปีถัดไป เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

กิจกรรม - 20 มี.ค. 67

วันที่ 20 มีนาคม 2567 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่เข้ามาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ

กิจกรรม - 4 ก.ค. 67

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี