ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวง จำนวน 44 คน เข้าศึกษา เยี่ยมชมมูลนิธิฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ รวมถึงการได้รับรองมาตรฐานในระบบคุณภาพต่างๆ ที่มูลนิธิฯ ได้รับ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 26 ก.ค. 66

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านที่สนใจสมัครสมาชิก ศรท.๙ study club

กิจกรรม - 21 ต.ค. 66

๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กิจกรรม - 11 มิ.ย. 67

นครินทรทันตรักษ์สาร ฉบับที่ 6