ข่าวประชาสัมพันธ์

๗ เมษายน ๒๕๖๗ วันอนามัยโลก

๗ เมษายน ๒๕๖๗

วันอนามัยโลก

 

วันที่ ๗ เมษายน ของทุกปีเป็น “วันอนามัยโลก” (World Health Day) เป็นวันที่ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก ใช้เป็นโอกาสรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ทั้งในเรื่องการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมด้านสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน “สุขภาพดีถ้วนหน้า” หรือ “Health for All” เป็นเป้าหมายสำคัญขององค์การอนามัยโลกเสมอมานับ ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ค.ศ.๑๙๔๘ (พ.ศ.๒๔๙๑)

 

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

#dif #dentalinnovationfoundation #มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 28 พ.ค. 67

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรม - 14 มี.ค. 67

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ จาก สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เข้ามาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ

กิจกรรม - 1 ม.ค. 67

สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ โดย เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์