ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงอุทิศพระวรกาย พระราชทรัพย์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรทางการแพทย์เสมอมา ณ ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ เช่น เจลลี่โภชนา วุ้นชุ่มปาก น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าแฝก ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม ทดลองใช้และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 1 ธ.ค. 65

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ให้บริการทันตกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

กิจกรรม - 4 พ.ย. 65

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เปิดบ้านรับ น้องๆ จากโครงการ Zero to Hero Activity by Seek Activity

กิจกรรม - 8 พ.ค. 65

MOU ความร่วมมือในการพัฒนาวิจัย