ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมเจลลี่โภชนาสู่ประชาชน ณ โถงชั้น 1 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมถ์ 🗓️ ประจำปี 2566

ประกาศกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมเจลลี่โภชนาสู่ประชาชน ณ โถงชั้น 1 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมถ์
🗓️ ประจำปี 2566
วันศุกร์ที่ 10 และวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน
วันศุกร์ที่ 8 และวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม
🕘 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 12:00 น. และ 13:00 - 16:00 น.

**หมายเหตุ : เนื่องจากปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก มีความต้องเป็นจำนวนมากและอยู่ระหว่างการผลิต มูลนิธิฯ จึงขอชะลอการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และขอให้ท่านติดตามกำหนดการแจกจ่าย ผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก อีกครั้ง

สำหรับท่านที่สนใจรับผลิตภัณฑ์สามารถลงทะเบีบนขอรับได้ที่ลิงค์นี้
https://forms.gle/LfeJcVNCvbzhX7LV8 *สำหรับผู้ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
 

ขั้นตอนการขอรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
1. ลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการบันทึกประวัติและการติดตามผลการรับผลิตภัณฑ์ (*สำหรับผู้มารับผลิตภัณฑ์ครั้งแรก เท่านั้น)
ได้ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/LfeJcVNCvbzhX7LV8
2. แนบเอกสารหลักฐานของผู้ป่วยในการลงทะเบียน เช่น ใบรับรองแพทย์ , บันทึกการรักษา , ภาพถ่ายยืนยันการป่วยหรือการรักษา เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
3. ผู้ป่วยหรือตัวแทนของผู้ป่วยสามารถเข้ามารับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ณ มูลนิธิฯ
157/4 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310 ได้ ตามกำหนดการที่ประกาศข้างต้น
**หมายเหตุ
- สำหรับการขอรับผลิตภัณฑ์ครั้งแรก ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งเพื่อไปทดลองบริโภคก่อน
- จำนวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ท่านจะได้รับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมูลนิธิฯ
- การเข้ารับครั้งที่สองต่อไป ท่านไม่ต้องลงทะเบียน และท่านสามารถเข้ามารับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมตามกำหนดการที่มูลนิธิฯ ประกาศ

🙏🏼มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์การแจกผลิตภัณฑ์ให้เฉพาะกลุ่มผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
062-549-8146
023182352-55 ต่อ 1403,1416

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 16 พ.ย. 66

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับนางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่เข้ามาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ

กิจกรรม - 16 ม.ค. 67

๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ วันครู

กิจกรรม - 15 ส.ค. 66

ประกาศกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมเจลลี่โภชนาสู่ประชาชน ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2566