ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาสแจ้งงดกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่จะถึงนี้ ทางมูลนิธิฯ ของดกิจกรรมการแจกผลิตภัณฑ์สู่ประชาชน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจนอกสถานที่

ประกาศ
ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่จะถึงนี้ 
ทางมูลนิธิฯ ของดกิจกรรมการแจกผลิตภัณฑ์สู่ประชาชน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจนอกสถานที่ 
 
โดยจะแจกผลิตภัณฑ์อีกครั้งใน
✅ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 
✅ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 
ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.062-549-8146
 
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 19 มิ.ย. 67

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 10 กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หัวข้อ “80:20 เป้าหมายสุขภาพช่องปากที่ท้าทายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย”

กิจกรรม - 4 เม.ย. 67

วันที่ 4 เมษายน 2567 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้ามาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ

กิจกรรม - 26 ก.ค. 66

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านที่สนใจสมัครสมาชิก ศรท.๙ study club