ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ จาก สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เข้ามาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ จาก สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่เข้ามาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านทันตสาธารณสุข ผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง การบริหารจัดการองค์กรสาธาณะกุศล อันเป็นประโยชน์ต่อนิสิตต่อไป
 
โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่คณะศึกษาดูงานฯ และนางสาวกมลชนก สกุลประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ บรรยายภาพรวมระบบการบริหารจัดการงานมูลนิธิฯ เรียนรู้ส่วนงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ พร้อมเดินเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของมูลนิธิฯ
 
#dif #dentalinnovationfoundation #มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์

 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 23 มี.ค. 67

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับสถาบันพระบรมราชชนก และมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรม - 4 เม.ย. 67

วันที่ 4 เมษายน 2567 คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว ประธานคณะกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

กิจกรรม - 27 พ.ย. 66

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง