ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสจัดพิธีมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นเกียรติแก่มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวคำประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบชุดครุยวิทยฐานะ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มอบปริญญาบัตร และนายโสภณ ทองดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มอบหนังสือที่ระลึก
 
จากนั้น นายวรวุฒิ กุลแก้ว กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เป็นผู้นำเยี่ยมชมมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาและแขกผู้มีเกียรติ ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
 
#dif #dentalinnovationfoundation #มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์
 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 21 พ.ย. 66

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกให้บริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง

กิจกรรม - 31 พ.ค. 67

ประกาศกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ประชาชน ประจำปี 2567 (เดือน มิ.ย. - ธ.ค. 2567)

กิจกรรม - 4 พ.ค. 67

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันฉัตรมงคล