ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการให้บริการทางการแพทย์ กับ มูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์

เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ศ.(พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ กรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ และ ทพ.บุญชู สุรีย์พงษ์ อนุกรรมการคลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการให้บริการทางการแพทย์ กับ มูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์
โดยมีนายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ และนายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์เป็นผู้ลงนาม พร้อมทั้งมีนายแพทย์สุนทร ศรีทา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ และนางสาวกมลชนก สกุลประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์
พิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการให้บริการทางการแพทย์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนงานทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟูด้านสุขภาพ จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอันเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาที่ผลิตขึ้นในประเทศได้มาตรฐานสากล โดยจะสนับสนุนกิจกรรมการให้บริการของหน่วยแพทย์และทันตแพทย์อาสา ภายใต้หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างสูงสุด

 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 13 ต.ค. 66

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันนวมินทรมหาราช น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

กิจกรรม - 26 ก.ย. 66

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

กิจกรรม - 27 พ.ย. 66

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง