ข่าวประชาสัมพันธ์

MOU ความร่วมมือในการพัฒนาวิจัย

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s

 

https://online.pubhtml5.com/aojxt/pvcu/index.html#p=1

ex_news2.jpg
ex_news3.jpg
ex_news1.jpg
ex_news4.jpg
แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 15 ม.ค. 67

วันที่ 15 มกราคม 2567 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต จากภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้ามาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ

กิจกรรม - 28 ก.ย. 66

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรม - 4 ก.ค. 67

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม Webinar ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567