ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกให้บริการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ร่วมกับทันตแพทย์อาสา
ออกให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ครั้งใหญ่ ในรอบ 4 ปี
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ) ระดมทันตแพทย์อาสา กว่า 100 คน ออกให้บริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง ในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2562 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2566
ศาตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วาสนา พัฒนะพีรเดช เลขานุการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ เกิดขึ้นจากความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2513 ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการดูแลรักษาโรคทางทันตกรรม แม้ว่าปัจจุบัน การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขจะมีความเจริญก้าวหน้า แต่กลับพบว่า มีประชาชนที่เข้าถึงบริการด้านทันตกรรมในภาครัฐ เพียงจำนวนเล็กน้อย ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเหตุผลให้อาสาสมัคร มุ่งมั่น พัฒนา ดำเนินงานเรื่อยมา เป็นปีที่ 53 และก้าวเข้าสู่ปีที่ 54
“การปฏิบัติงานครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งมั่น ความร่วมแรงร่วมใจ ของอาสามัครส่วนกลาง และภาคส่วนต่าง ๆ
ของจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ สืบสานพระราชปณิธาน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
ศาตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง วาสนา พัฒนะพีรเดช กล่าวเปิดการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ประจำปี 2566
โดยได้รับเกียรติจากนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนางนพรัตน์ ตรงศูนย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก ในการประสานงานและดูแลประชาชนในเขตพื้นที่
สำหรับการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ที่ จังหวัดสุรินทร์ ออกให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2534 ครั้งที่สองปี 2539 ครั้งที่สาม ปี 2543 และครั้งนี้เป็นการออกให้บริการครั้งที่สี่ โดยให้บริการทางทันตกรรมตั้งแต่การบริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด รักษาคลองรากฟันแบบครั้งเดียวเสร็จ ใส่ฟันเทียมบางส่วนและทั้งปากชนิดถอดได้ฐานพลาสติก และการผ่าตัดในช่องปาก จำนวน 80 ยูนิต โดยมีเป้าหมายผู้มารับบริการรวม ประมาณ 4,000-6,000 คน และมีกำหนดการออกให้บริการในพื้นที่ 2 อำเภอ ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2566 (จำนวน 4 วัน) ได้แก่
วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี
การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ดำเนินงานออกให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2513 โดยมุ่งมั่นดำเนินการให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคทางทันตกรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังร่วมมือกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถผลิตขึ้นใช้เองภายในประเทศ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อนำมาสนับสนุนการออกดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ต่อไป

 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 29 ม.ค. 67

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะวิทยาศาสตร์)

กิจกรรม - 1 พ.ย. 65

ศรท.9 Study Club แหล่งรวมความรู้วิชาชีพด้านทันตกรรม สมัครฟรี !! วันนี้

กิจกรรม - 10 เม.ย. 67

📢ประกาศ 📢 คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้ง 2 สาขา (สาขาพระรามเก้า,สาขาคลองหลวง) หยุดทำการในวันที่ 12 ถึง 16 เมษายน 2567 เนื่องในวันสงกรานต์และวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์