ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
วันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีและเทศกาลเก่าแก่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง ประเทศไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย โดยมีการประดิษฐ์กระทงลอยน้ำ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาซึ่งเป็นเทวดาในคติฮินดู ที่ล่วงเกินและการทำการอันไม่สมควรลงไป
โดย วันเพ็ญ หมายถึง คืนวันพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ค่ำของทุกเดือน ในกรณีของลอยกระทง ตรงกับวันที่ 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งจะตรงกับเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ

 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 29 เม.ย. 67

คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้ง 2 สาขา หยุดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

กิจกรรม - 17 ต.ค. 65

"โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567”

กิจกรรม - 29 ม.ค. 67

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ)