ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ประชาชน ณ โถงชั้น 1 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมถ์

📍ประกาศกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ประชาชน
ณ โถงชั้น 1 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมถ์
🗓️ประจำปี 2567
✅วันศุกร์ที่ 15 และวันศุกร์ 29 มีนาคม
✅วันศุกร์ที่ 19 เมษายน
✅วันศุกร์ที่ 10 และวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม
✅วันศุกร์ที่ 7 และวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน
🕘 เวลา 09:00 - 12:00 น. และ 13:00 - 16:00 น.
***ขั้นตอนการขอรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
1. ลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการบันทึกประวัติและการติดตามผลการรับผลิตภัณฑ์ (*สำหรับผู้มารับผลิตภัณฑ์ครั้งแรก เท่านั้น)
ได้ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/LfeJcVNCvbzhX7LV8
2. แนบเอกสารหลักฐานของผู้ป่วยในการลงทะเบียน เช่น ใบรับรองแพทย์ , บันทึกการรักษา , ภาพถ่ายยืนยันการป่วยหรือการรักษา เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
3. ผู้ป่วยหรือตัวแทนของผู้ป่วยสามารถเข้ามารับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ณ มูลนิธิฯ ตามกำหนดการที่ประกาศข้างต้น
**หมายเหตุ
- สำหรับการขอรับผลิตภัณฑ์ครั้งแรก ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งเพื่อไปทดลองบริโภคก่อน
- จำนวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ท่านจะได้รับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมูลนิธิฯ
- การเข้ารับครั้งที่สองต่อไป ท่านไม่ต้องลงทะเบียน และท่านสามารถเข้ามารับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมตามกำหนดการที่มูลนิธิฯ ประกาศ
⁉️เนื่องจากปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก มีความต้องเป็นจำนวนมากและอยู่ระหว่างการผลิต มูลนิธิฯ จึงขอแจกจ่ายในจำนวนจำกัด
🙏🏼มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์การแจกผลิตภัณฑ์ให้เฉพาะกลุ่มผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
062-549-8146
023182352-55 ต่อ 1403,1416
**ข้อมูลล่าสุด วันที่ 4 มีนาคม 2567

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 9 ม.ค. 67

ประกาศกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ประชาชน ประจำปี 2567

กิจกรรม - 11 มิ.ย. 67

นครินทรทันตรักษ์สาร ฉบับที่ 6

กิจกรรม - 1 ม.ค. 67

สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ Happy New Year 2024 🥳