ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ให้บริการทันตกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

 
เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ออกให้บริการทันตกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม อาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธ์ 1 กรุงเทพฯ
หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ มีแผนการดูแล รักษาทันตกรรมทั่วไป (ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน) ให้กับพระภิกษุสงฆ์ ครอบคลุมทั้งหมด 3 วัด ได้แก่ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้ารับการบริการทันตกรรมในครั้งนี้ด้วย รวมมีผู้รับบริการทัังหมด 202 คน
อย่างไรก็ตาม มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ มีแผนการออกให้บริการทันตกรรม ครั้งต่อไปในช่วงต้นปี 2566 ณ วัดพระราม 9 กรุงเทพฯ

ex_news1.jpg
ex_news2.jpg
ex_news3.jpg
ex_news4.jpg
แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 1 ก.ย. 66

ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้ในมูลนิธิฯ จำนวน 165 รายการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 4 ก.ย. 66

การริบหลักประกันสัญญา (เงินสด) เข้าเป็นรายได้ รายบริษัท แซมเพรพ จำกัด

กิจกรรม - 29 มิ.ย. 66

กิจกรรม Webinar ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 หัวข้อ "Current Trends in Oral and Maxillofacial Lesions" รอยโรคในช่องปากและขากรรไกรที่พบได้ในปัจจุบัน