ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดให้บริการทันตกรรมแก่พระสงฆ์

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดให้บริการทันตกรรมแก่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ออกได้บริการทันตกรรมแก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชน ณ อาคาร สว. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช เป็นประธานพิธีร่วมถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมชนกาธิเบศร์ฯ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี พร้อมกับ นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ทพญ.สุปราณี ดาโลดม หัวหน้างานสนับสนันหน่วยทันตรรมพระราชทานฯ และนางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โดยมีทีมอาจารย์ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ อาสาสมัครจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปาก เอกซเรย์ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันและผ่าฟันคุด ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์เข้ารับบริการทั้งหมด 4 วัด ได้แก่ 1. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 2. วัดสามพระยา 3. วัดตรีทศเทพ 4. วัดชนะสงคราม
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีเป้าหมายการออกให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่แด่พระภิกษุสงฆ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 800 รูป ซึ่งมีกำหนดการออกให้บริการอีก 3 วัด คือ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมา วัดปากน้ำ และวัดหงส์รัตนาราม

 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 21 ต.ค. 65

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดให้บริการทันตกรรมแก่พระสงฆ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - 4 ก.ย. 66

การริบหลักประกันสัญญา (เงินสด) เข้าเป็นรายได้ รายบริษัท แซมเพรพ จำกัด

กิจกรรม - 5 ก.ค. 66

เข้าร่วมประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “บริบทใหม่กับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนไทย : Oral Health in Upcoming Era”