ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 มกราคม 2567 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต จากภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้ามาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ

วันที่ 15 มกราคม 2567 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต จากภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้ามาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ เพื่อเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาโดยทั่วไปขององค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อนิสิตที่สำเร็จการศึกษาและออกไปปฏิบัติงานต่อไป
 
โดยมี นางสาวธันย์ชนก สุริยพงศ์ประไพ หัวหน้าศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมระบบการบริหารจัดการงานมูลนิธิฯ เรียนรู้ส่วนงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ พร้อมเดินเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของมูลนิธิฯ
 
#dif #dentalinnovationfoundation #มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์

 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 20 พ.ย. 66

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับนิสิตทันตภิบาล จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้ามาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ

กิจกรรม - 3 มิ.ย. 67

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเทอดพระเกียรติ คู่พระบารมี คู่แผ่นดินถิ่นสยาม ซึ่งจัดโดย ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย

กิจกรรม - 24 ก.พ. 67

วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันที่พระภิกษุ 1,