ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 เมษายน 2567 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้ามาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ

วันที่ 4 เมษายน 2567 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้ามาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านทันตสาธารณสุข ผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากตามมาตรฐานสากล อันเป็นประโยชน์ต่อนิสิตต่อไป
โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่คณะศึกษาดูงานฯ และนางสาวธันย์ชนก สุริยพงศ์ประไพ หัวหน้าศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทย เฉลิมพระเกียรติร.9 (ศรท.9) สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ บรรยายภาพรวมระบบการบริหารจัดการงานมูลนิธิฯ เรียนรู้ส่วนงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ พร้อมเดินเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของมูลนิธิฯ

 

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 10 ม.ค. 67

คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรม - 24 ก.พ. 67

🎊🥇ขอแสดงความยินดีกับ นายบำรุง อิศรกุล ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบ ตรา สัญลักษณ์ (LOGO) ภายใต้คอนเสปต์ 100, 55, 15 🏆✨

กิจกรรม - 24 ก.พ. 67

วันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันที่พระภิกษุ 1,