ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเข้าตรวจประเมินเพื่อเป็นการต่ออายุการรับรองตามมาตรฐานฮาลาล ประจำปี 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายพงษ์ธร เหมาอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิตและวิศวกรรม ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยคุณวุฒิวัย หวังบู่ หัวหน้าคณะกรรมการตรวจประเมิน , คุณกฤษดา ศรีผล กรรมการตรวจประเมิน , คุณสืบศักดิ์ มินสาคร กรรมการตรวจประเมินและเลขานุการ และคุณไพศาล มะหะหมัด ที่ปรึกษาฮาลาลประจำมูลนิธิฯ
 
ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินดำเนินการเข้าตรวจประเมินพื้นที่ส่วนผลิต พื้นที่คลังจัดเก็บวัตถุดิบ สารเคมี บรรจุภัณฑ์ คลังผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และพื้นที่โดยรอบ เพื่อเป็นการต่ออายุการรับรองตามมาตรฐานฮาลาล ประจำปี 2566 ในผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของมูลนิธิฯ ที่ได้รับรองจำนวน 12 รายการ
 
#dif #dentalinnovationfoundation #มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์

แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ
กิจกรรม - 29 ม.ค. 67

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะวิทยาศาสตร์)

กิจกรรม - 16 ม.ค. 67

๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ วันครู

กิจกรรม - 5 ธ.ค. 66

นครินทรทันตรักษ์สาร ฉบับที่ 5 ของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรูปแบบ E-Newsletter