ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ให้บริการทันตกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ

 
เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ออกให้บริการทันตกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม อาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธ์ 1 กรุงเทพฯ
หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ มีแผนการดูแล รักษาทันตกรรมทั่วไป (ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน) ให้กับพระภิกษุสงฆ์ ครอบคลุมทั้งหมด 3 วัด ได้แก่ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้ารับการบริการทันตกรรมในครั้งนี้ด้วย รวมมีผู้รับบริการทัังหมด 202 คน
อย่างไรก็ตาม มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ มีแผนการออกให้บริการทันตกรรม ครั้งต่อไปในช่วงต้นปี 2566 ณ วัดพระราม 9 กรุงเทพฯ

ex_news1.jpg
ex_news2.jpg
ex_news3.jpg
ex_news4.jpg
แชร์เรื่องราวดีดี
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

เปิดแล้ว !! ศรท.9 คลินิก สาขาคลองหลวง

พิธีเปิด คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ศรท.9) ณ อาคารสำนักงานกลาง

เปิดแล้ว !! ศรท.9 คลินิก สาขาคลองหลวง

พิธีเปิด คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ศรท.9) ณ อาคารสำนักงานกลาง

เปิดแล้ว !! ศรท.9 คลินิก สาขาคลองหลวง

พิธีเปิด คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ศรท.9) ณ อาคารสำนักงานกลาง