www.ohmpps.go.th
    www.dent.chula.ac.th
    www.dent.cmu.ac.th
    www.dentistry.kku.ac.th
    www.dentistry.tu.ac.th
    www.dent.nu.ac.th
    www.dent.psu.ac.th
    http://swu.ac.th/
    www.anamai.moph.go.th
    www.mnrh.go.th
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 155
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 414,194
24 ตุลาคม 2559
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
 
 
   • หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกให้บริการประชาชนประจำปี 2558
   • มูลนิธิทันตนวัตกรรม ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานตามโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุในพื้นที่ทุรกันดาร เขตพื้นที่ 4 กรุงเทพมหานคร
   • หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯออกปฏิบัติงานทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ จังหวัดบึงกาฬ 16-21 พฤศจิกายน 2557
   • มูลนิธิทันตนวัตกรรม ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานตามโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุในพื้นที่ทุรกันดาร เขตพื้นที่ 3 จังหวัดสกลนคร
   • มูลนิธิทันตนวัตกรรม ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานตามโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุในพื้นที่ทุรกันดาร เขตพื้นที่ 2 จังหวัดระนอง
View All
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจล สำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ำลายน้อยโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซินโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุView All
 
วิดีโอมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


   เปิดรับสมัครในตำแหน่งต่อไปนี้
  1. เจ้าหน้าที่จัดหาและพัสดุ
  2. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
  
      สนใจติดต่อ มูลนิธิทันตนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-218-9025-7
   


       - ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรอง
        ไฟฟ้า จำนวน 18 ชุด

       - ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยกสูงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
        และรถลากเคลื่อนที่ 4 ทิศทางจำนวน 3 คัน
       - ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์งานวิจัยและพัฒนา
        อาหารทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
       - ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรอง
       ไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ 
       - ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบและชุดอุปกรณ์ลิฟต์ขนส่งขนาดเล็ก
      จำนวน 1 ชุด 
       - ประกาศสอบราคาจ้างทำครุภัณฑ์โรงงาน โดยใช้วัสดุสแตนเลส
       จำนวน 10 รายการ 


      
 
    
 หนังสือ 40 ปี หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 1 (ขนาดไฟล์ 16.1 MB)
 หนังสือ 40 ปี หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 2 (ขนาดไฟล์ 9.8 MB)
 หนังสือรายงานประจำปี 2554 (ขนาดไฟล์ 11.2 MB)
 หนังสือรายงานประจำปี 2555 (ขนาดไฟล์ 10.45 MB)
 หนังสือรายงานประจำปี 2556 (ขนาดไฟล์ 12.08 MB)
 หนังสือรายงานประจำปี 2557 (ขนาดไฟล์ 3.44 MB)
 แบบฟอร์มใบสมัครงาน (ขนาดไฟล์ 974.2 KB)
 Dental Innovation Foundation under Royal Patronage Profile (Eng Ver.) (ขนาดไฟล์ 2.19 MB)
 The 1st International Oral Cancer Symposium (Eng Ver.) (ขนาดไฟล์ 1.18 MB)
 วารสาร Dental Innovation Record เล่ม 1 (ขนาดไฟล์ 1.09 MB)
 วารสาร Dental Innovation Record เล่ม 2 (ขนาดไฟล์ 1.43 MB)
 วารสาร Dental Innovation Record เล่ม 3 (ขนาดไฟล์ 7.58 MB)
 วารสาร Dental Innovation Record เล่ม 4 (ขนาดไฟล์ 7.58 MB)
 วารสาร Dental Innovation Record เล่ม 5 (ขนาดไฟล์ 781.55 KB)
 วารสาร Dental Innovation Record เล่ม 6 (ขนาดไฟล์ 3078 KB)
 
Copyright by dent-in-found.org
Engine by MAKEWEBEASY